dolğunlaşmaq

dolğunlaşmaq
f.
1. Kökəlmək, ətəcana gəlmək. Səlim daha dolğunlaşırdı. S. R..
2. Yetkinləşmək, kamala yetmək.
3. Daha da mənalı olmaq, məzmunlu olmaq; mənaca, məzmunca zənginləşmək. Tənqid və satira güclənir, mündəricə getdikcə dolğunlaşır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dolğunlaşma — «Dolğunlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmək — f. 1. Dolğunlaşmaq, tam dairə şəklində, on dörd gecəlik şəklə düşmək (Ay haqqında). Ay bədirlənmişdir. 2. məc. Ay kimi parlamaq, Ay kimi saf, təmiz, aydın olmaq (klassik ədəbiyyatda və xalq yaradıcılığında gözəlin surətinə işarədir). Çıxıb on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolğunmaq — f. Dolğunlaşmaq, yetişmək. Cavan qız sinni şəbabətə yetmişdi. . . Boy ucalıb, köksü dolğunub, simasında da ayrı məlahət görünürdü. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laxtalanmaq — 1. f. Laxta halına düşmək; bərkimək, kəsifləşmək, qatılaşmaq (qan haqqında). Oğlanın gicgahında qan laxtalanmışdı. M. Hüs.. <Kamalın> çiynindən sızan qan döşündə laxtalanırdı. Ə. Vəl.. 2. f. dan. Dolğunlaşmaq, irilənmək, böyümək. Ay doğdu,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tosqunlaşmaq — f. Kökəlmək, bədəncə dolğunlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”